Teikiamos paslaugos

Žalų administravimas

Mūsų darbuotojai turi ilgametę žalų administravimo bei atstovavimo teismuose patirtį, kurią įgavo dirbdami didžiausiose draudimo bendrovėse. Todėl atsitikus įvykiui pasirūpinsime greitu ir kokybišku žalos administravimo procesu.

Draudimo sutarčių auditas

Atliekame kruopštų ir išsamų draudimo sutarčių auditą, kurio metu, įvertindami kliento poreikius, identifikuojame visas galimas draudimo sutarčių spragas ir grėsmes, bei padedame surasti sprendimus.

Draudimo ir verslo rizikos sprendimai

Analizuodami kliento turimą draudimo paslaugų portfelį padedame nustatyti silpniausias grandis ir išskirti draudimo prioritetus. Iš anksto numatome draudimo sutarčių reikalingumą ir įmokas taip padėdami išvengti nenumatytų išlaidų ir grėsmių.

Draudimo sutarčių administravimas

Administruojame sudarytas draudimo sutartis iki jų galiojimo pabaigos atsižvelgdami į esamą situaciją rinkoje, individualius kliento poreikius bei įstatymų pasikeitimus.

Darbuotojų motyvavimo sistema

Mūsų kvalifikuotų specialistų komanda padeda sukurti tinkamiausią nepiniginio darbuotojų skatinimo programą.

info@pib.lt
+370 600 275 99